Kao pouzdan i pouzdan prodavac, uvereni smo da ćete biti zadovoljni kupovinom.

Popust: –19%

The Shadow of the Wind: A Captivating Literary Journey

Pročitaj više

Radno vreme prodavnice:

Ponedeljak - Petak: 10:00 - 16:00

Subota - Nedelja: 11:00 - 15:00

Porudžbine

Naručite proizvod onlajn ili telefonom

Isporuku

Izaberite način plaćanja i vreme isporuke

Primanje

Primite narudžbinu na vrata

Odredbe i uslovi

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVE USLOVE UGOVORA O KORIŠĆENJU USLUGA, JER ON SADRŽI VAŽNE INFORMACIJE U VEZI SA VAŠIM ZAKONSKIM PRAVIMA I PRAVNIM UGOVORIMA.

1. PREGLED

Ovo su uslovi ugovora o korišćenju usluga ("Ugovor") unosi se u i između vas i ovog veb sajta ("Sajt"), sa svojom registrovanom adresom u Пуковника Бацића, Београд 116517, Србија, i stupa na snagu od dana vašeg korišćenja Sajta ili datuma elektronskog prihvatanja.
Ovim Ugovorom se određuju opšti uslovi korišćenja proizvoda i/ili usluga kupljenih ili pristupa preko ove Lokacije ("Usluge"). Bilo da jesi jednostavno pregledanje ili korišćenje ove Lokacije ili usluge kupovine, vaše korišćenje ove Lokacije i vaše elektronsko prihvatanje ovog Ugovora označava da ste pročitali, razumeli, priznali i pristali da budete obavezni ovim Ugovorom naš Politika privatnosti. Termini "mi", "mi" ili "naš" se odnose na Kompaniju. Termini "ti", "tvoj", "Korisnik" ili "klijent" se odnosi na bilo kog pojedinca ili entiteta koji prihvati ovaj Ugovor, koristi našu Lokaciju, ima pristup ili koristi Usluge. Ništa u ovom Ugovoru se ne smatra da bi se dala bilo kakva prava ili beneficije trećih strana.
Kompanija može, po sopstvenom i apsolutnom nahođenju, da promeni ili izmeni ovaj Ugovor, a sve politike ili sporazumi koji su ovde uvršteni, u bilo kom trenutku, i takve promene ili izmene stupaju na snagu odmah po knjiženje na ovu lokaciju. Vaše korišćenje ove Lokacije ili Usluga nakon izvršenih takvih izmena ili izmena predstavljaće vaše prihvatanje ovog Ugovora kao poslednje izmene.
AKO SE NE SLAŽETE DA BUDETE OBAVEZNI OVIM UGOVOROM KAO POSLEDNJI PUT KORIGOVANI, NEMOJTE KORISTITI (ILI NASTAVITI DA KORISTITE) OVU LOKACIJU ILI USLUGE.

2. PODOBNOST

Ova Lokacija i Usluge su dostupne samo korisnicima koji mogu da formiraju pravno obavezujuće ugovore u skladu sa važećim zakonom. Korišćenjem ovog Sajta ili Usluga, vi zastupate i garantujete da ste (i) najmanje osamnaest (18) godina godine, (ii) inače priznate kao sposobne da formiraju pravno obavezujuće ugovore po važećem zakonu, a (iii) nisu osoba kojoj je zabranjeno da kupuje ili prima Usluge pronađene u skladu sa zakonima SJEDINJENIH DRŽAVA ili drugim primenljive nadležnosti.
Ako ulazite u ovaj Ugovor u ime preduzeća ili bilo kog korporativnog entiteta, vi zastupate i garantujete da imate zakonsko ovlašćenje da takvo korporativno lice vežete za odredbe i uslove sadržane u ovom Ugovor, u tom slučaju se termini "vi", "vaš", "Korisnik" ili "kupac" odnose na takav korporativni entitet. Ako, nakon vašeg elektronskog prihvatanja ovog Ugovora, Kompanija utvrdi da ste nemaju zakonsko ovlašćenje da obavezuju takvo korporativno lice, vi ćete lično biti odgovorni za obaveze sadržane u ovom Ugovoru.

3. PRAVILA PONAŠANJA KORISNIKA

Korišćenjem ovog sajta potvrđujete i slažete se da:
 • Vaše korišćenje ovog Sajta, uključujući bilo koji sadržaj koji prosledite, biće u skladu sa ovim Ugovorom i svim važećim lokalnim, državnim, nacionalnim i međunarodnim zakonima, pravilima i propisima.
Ovaj Sajt nećete koristiti na način koji:
 • Je nezakonita, ili promoviše ili podstiče ilegalne aktivnosti;
 • Promoviše, podstiče ili se bavi dečjom pornografijom ili eksploatacijom dece;
 • Promoviše, ohrabruje ili se bavi terorizmom, nasiljem nad ljudima, životinjama ili imovinom;
 • Promoviše, ohrabruje ili angažuje u bilo kojoj bezvrednoj ili drugoj neželjenoj masovnoj e-pošti, ili hakovanju računara ili mreže ili pucanju;
 • Krši prava intelektualne svojine drugog korisnika ili bilo kog drugog lica ili entiteta;
 • Krši privatnost ili prava na publicitet drugog korisnika ili bilo kog drugog lica ili entiteta, ili krši svaku dužnost poverljivosti koju dugujete drugom korisniku ili bilo kom drugom licu ili entitetu;
 • Ometa rad ovog sajta;
 • Sadrži ili instalira sve viruse, crve, greške, trojanske konje, rudare kriptokurencije ili drugi kôd, datoteke ili programe dizajnirane ili sposobne da, koristeći mnoge resurse, ometajući, oštećujući ili ograničavajući funkcionalnost bilo koji softver ili hardver.
Nećete:
 • kopirati ili distribuirati u bilo kom medijumu bilo koji deo ovog sajta, osim tamo gde je izričito ovlašćeno od strane Kompanije,
 • kopira ili duplira ovaj Ugovor o uslovima korišćenja usluga,
 • izmeni ili izmeni bilo koji deo ovog Sajta ili bilo koju od njegovih srodnih tehnologija,
 • pristup sadržaju preduzeća (kao što je definisano ispod) ili korisničkom sadržaju putem bilo koje tehnologije ili sredstava osim preko same lokacije.

4. INTELEKTUALNA SVOJINA

Pored gorenavedenih opštih pravila, odredbe u ovom odeljku se posebno primenjuju na korišćenje sadržaja preduzeća objavljenog na lokaciji. Sadržaj preduzeća na ovoj lokaciji, uključujući bez ograničenja tekst, softver, skripte, izvorni kôd, API, grafika, fotografije, zvukovi, muzika, video zapisi i interaktivne funkcije i žigovi, oznake usluge i logotipi koji se tamo nalaze ("Sadržaj preduzeća"), u vlasništvu su ili licencirani za večitosti i podležu zaštiti autorskih prava, žiga i/ili patenta.
Preduzeća Content vam se obezbeđuju "onako kako jeste", "kao što je dostupno" i "sa svim manama" samo za vaše informacije i ličnu, nekomercijalnu upotrebu i ne mogu se preuzeti, kopirati, reprodukovali, distribuirano, preneto, emitovano, prikazano, prodato, licencirano ili na drugi način iskorišćeno u bilo koje svrhe bez izričite prethodne pismene saglasnosti Kompanije. Bez prava ili licence pod bilo kojim autorskim pravima, žigom, patentom, ili neko drugo vlasničko pravo ili licenca je odobreno ovim Ugovorom.

5. VAŠA UPOTREBA KORISNIČKOG SADRŽAJA

Neke od funkcija ovog sajta mogu omogućiti korisnicima da pregledaju, objavljuju, objavljuju, dele ili upravljaju (a) idejama, mišljenjima, preporukama ili savetima ("Korisnički podnesci") ili (b) književnim, umetničkim, muzičkim ili drugim sadržajem, uključujući, ali ne ograničavajući se na fotografije i video zapise (zajedno sa prosleđivanjem korisnika, "Korisnički sadržaj"). Objavljivanjem ili objavljivanjem korisničkog sadržaja na ovom sajtu, zastupate i garantujete kompaniji da (i) imate sve neophodne prava na distribuciju korisničkog sadržaja putem ove Lokacije ili putem Usluga, bilo zato što ste autor Korisničkog sadržaja i imate pravo da distribuirate isti ili zato što imate odgovarajuća prava distribucije, licence, saglasnosti i/ili dozvole za korišćenje, u pisanoj formi, od autorskih prava ili drugog vlasnika Korisničkog sadržaja, a (ii) Korisnički sadržaj ne krši prava bilo kog trećeg proizvođača.
Slažete se da ne zaobilazite, onemogućavate ili na drugi način ometate bezbednosne funkcije ovog sajta (uključujući bez ograničenja one funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju korišćenje ili kopiranje sadržaja ili korisnika preduzeća Sadržaj) ili primenite ograničenja korišćenja ove lokacije, sadržaja preduzeća ili korisničkog sadržaja u toj lokaciji.

6. PREDUZEĆA KORISTE KORISNIČKI SADRŽAJ

Odredbe u ovom odeljku se posebno odnose na preduzeća koja koriste korisnički sadržaj objavljen na lokaciji.
Vi ćete biti isključivo odgovorni za bilo koji i sav vaš Korisnički sadržaj ili Korisnički sadržaj koji ste podneli, kao i za posledice i zahteve za njegovu distribuciju.
Uz poštovanje prosleđivanja korisnika, potvrđujete i slažete se da:
 • Vaše korisničke prosleđene stavke su potpuno dobrovoljne.
 • Vaši korisnički podnesci ne uspostavljaju poverljivi odnos niti obavezuju Preduzeće da tretira vaše korisničke podneske kao poverljive ili tajne.
 • Preduzeće nema obavezu, bilo izričite ili podrazumevane, da razvija ili koristi vaše korisničke podneske, a nikakva nadoknada nije zaslužna ni vama ni bilo kome drugom za bilo kakvu namernu ili nenamernu upotrebu vaših korisničkih podnesaka.
Preduzeće poseduje ekskluzivna prava (uključujući svu intelektualnu svojinu i druga vlasnička prava) na sve korisničke podneske objavljene na ovom sajtu, i ima pravo na neograničeno korišćenje i širenje bilo kog korisnika Podnesci objavljeni na ovom Sajtu u bilo koje svrhe, komercijalne ili druge svrhe, bez priznanja ili nadoknade vama ili bilo kome drugom.
U pogledu korisničkog sadržaja, objavljivanjem ili objavljivanjem korisničkog sadržaja na ovoj lokaciji, ovlastite kompaniju da koristi intelektualnu svojinu i druga vlasnička prava u i vašem korisničkom sadržaju kako bi omogućila uključivanje i korišćenje korisničkog sadržaja na način koji razmatra ova Lokacija i ovaj Ugovor.
Ovim dodeljujete Kompaniji svetsku, ne-ekskluzivnu, bez kraljevske, podlicencijsku i prenosivu licencu za korišćenje, reprodukciju, distribuciju, pripremu izvedenih radova, kombinovanje sa drugim radovima, prikazivanjem i izvođenjem vašeg Korisnika Sadržaj u vezi sa ovim Sajtom, uključujući bez ograničenja za promovisanje i preraspodelu celog ili dela ovog Sajta u bilo kom medijskom formatu i putem bilo kog medijskog kanala bez ograničenja bilo koje vrste i bez plaćanje ili drugo razmatranje bilo koje vrste, ili dozvole ili obaveštenja, vama ili bilo kom trećem limu. Takođe ovim dodeljujete svakom korisniku ove lokacije licencu koja nije isključiva za pristup vašem korisničkom sadržaju preko ove lokacije, kao i da koristite, reprodukujte, distribuirajte, pripremite izvedene radove, kombinujte sa drugim radovima, prikažite i izvršite svoj Korisnički sadržaj kao što je dozvoljeno kroz funkcionalnost ove Lokacije i na osnovu ovog Ugovora.
Gorenavedene licence koje ste dodelili u korisničkom sadržaju prekidaju se u komercijalno razumnom roku nakon što uklonite ili izbrišete korisnički sadržaj sa ove lokacije. Međutim, razumete i slažete se da kompanija može zadržati (ali ne i da distribuira, prikazuje ili izvršava) kopije korisničkog sadržaja vašeg korisničkog sadržaja koje su uklonjene ili izbrisane. Gorenavedene licence koje ste dodelili u vašem korisničkom sadržaju su večite i neopozive.
Preduzeće uglavnom ne prikazuje korisnički sadržaj unapred, ali zadržava pravo (ali ne preuzima nikakvu dužnost) da to učini i odluči da li je neka stavka korisničkog sadržaja odgovarajuća i/ili je u skladu sa ovim Ugovorom. Preduzeće može ukloniti bilo koju stavku korisničkog sadržaja ako krši ovaj Ugovor, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

7. LINKOVI KA SAJTOVIMA TREĆIH STRANA

Ova lokacija može da sadrži veze ka Veb lokacijama nezavisnih proizvođača koje preduzeće ne poseduje ili ne kontroliše. Preduzeće ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, odredbe i uslove, smernice privatnosti ili prakse bilo kog nezavisnog proizvođača Veb lokacije. Pored toga, kompanija ne cenzuriše niti uređuje sadržaj veb lokacija trećih proizvođača. Korišćenjem ovog Sajta izričito oslobađate kompaniju od bilo koje i sve odgovornosti koja proističe iz vašeg korišćenja veb lokacije nezavisnog proizvođača. U skladu sa tim, kompanija vas ohrabruje da budete svesni kada napustite ovaj Sajt i da pregledate odredbe i uslove, smernice privatnosti i druge upravne dokumente jedni drugih Veb lokacija koje možete posetiti.

8. ODRICANJE OD ZASTUPNIKA I GARANCIJA

IZRIČITO POTVRĐUJETE I SLAŽETE SE DA ĆE VAŠE KORIŠĆENJE OVOG SAJTA BITI NA SOPSTVENU ODGOVORNOST I DA JE OVAJ SAJT OBEZBEĐEN "ONAKAVAN", "DOSTUPAN" I "SA SVIM MANAMA". ČETA, NJENI OFICIRI, DIREKTORI, ZAPOSLENI, AGENTI, ODRIČU SE SVIH GARANCIJA, STATUTARNIH, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVAJUĆIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE ZVANJA, PRODAJE, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NENAŠAVRŠAVANJE. KOMPANIJA, NJENI SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENI I AGENTI NE PREDSTAVLJAJU NITI GARANCIJE O (I) TAČNOSTI, KOMPLETNOSTI ILI SADRŽAJU OVOG SAJTA, (II) TAČNOSTI, KOMPLETNOSTI ILI SADRŽAJA BILO KOJE POVEZANE LOKACIJE (KROZ HIPERVEZE, REKLAMIRANJE BANERA ILI NA NEKI DRUGI NAČIN) NA OVU LOKACIJU, I/ILI (III) USLUGE KOJE SE NALAZE NA OVOJ LOKACIJI ILI NA BILO KOJIM LOKACIJAMA POVEZANIM (PREKO HIPERVEZA, REKLAMIRANJA BANERA ILI NA NEKI DRUGI NAČIN) DO OVOG SAJTA, A KOMPANIJA PRETPOSTAVLJA DA NE ODGOVORNOST ILI ODGOVORNOST ZA ISTU.
PORED TOGA, POSEBNO POTVRĐUJETE I SLAŽETE SE DA NIKAKVE ORALNE ILI PISANE INFORMACIJE ILI SAVETI KOJE PRUŽAJU KOMPANIJA, NJENI SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENI ILI AGENTI, KAO I PRUŽAOCI USLUGA TREĆIH STRANA NEĆE (I) PREDSTAVLJATI PRAVNE ILI FINANSIJSKI SAVETI ILI (II) KREIRAJU GARANCIJU BILO KOJE VRSTE U ODNOSU NA OVAJ SAJT ILI USLUGE KOJE SE NALAZE NA OVOM SAJTU, A KORISNICI NE BI TREBALO DA SE OSLANJAJU NA TAKVE INFORMACIJE ILI SAVETE.
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI ZASTUPNIKA I GARANCIJA PRIMENJUJE SE U PUNOJ MERI DOZVOLJENO ZAKONOM, I preživeće svaki raskid ili istek ovog Ugovora ili vaše korišćenje ovog Sajta ili Usluga pronađenih u ovaj Sajt.

9. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA, NJENI SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENI, AGENTI I SVI PRUŽAOCI USLUGA TREĆIH LICA, NEĆE BITI PODLEŽE VAMA ILI BILO KOM DRUGOM LICU ILI ENTITETU ZA BILO KOJE DIREKTNO, INDIREKTNO, SLUČAJNO, POSEBNO, KAZNENO ILI CONSEQUENTIAL DAMAGES ANYSOEVER, INCLUDING ANY DAMAGES THAT MAY RESULT FROM (I) THE ACCURACY, COMPLETENESS OR CONTENT OF THIS SITE, (II) THE ACCURACY, COMPLETENESS OR CONTENT OF ANY SITES LINKED (THROUGH HYPERLINKS, BANNER OGLAŠAVANJE ILI NA NEKI DRUGI NAČIN) OVOM SAJTU, (III) USLUGE KOJE SE NALAZE NA OVOM SAJTU ILI BILO KOJIM LOKACIJAMA POVEZANIM (PREKO HIPERVEZA, REKLAMIRANJA BANERA ILI NA NEKI DRUGI NAČIN) DO OVOG SAJTA, (IV) LIČNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE BILO KOJE PRIRODE ŠTAVIŠE, (V) PONAŠANJE TREĆE STRANE BILO KOJE PRIRODE, (VI) BILO KAKAV PREKID ILI PRESTANAK USLUGA NA OVAJ SAJT ILI SA BILO KOG SAJTA POVEZANOG (PREKO HIPERVEZA, REKLAMIRANJA BANERA ILI NA NEKI DRUGI NAČIN) NA OVOM SAJTU, (VII) BILO KOJE VIRUSI, CRVI, BUBE, TROJANSKI KONJI ILI SLIČNO, KOJI SE MOGU PRENETI NA OVAJ ILI SA OVOG SAJTA ILI BILO KOJE LOKACIJE POVEZANE (PREKO HIPERVEZA, REKLAMIRANJA BANERA ILI NA NEKI DRUGI NAČIN) NA OVAJ SAJT, (VIII) BILO KOJI KORISNIČKI SADRŽAJ ILI SADRŽAJ KOJI JE KLEVETNIČKI, UZNEMIRAVAJUĆI, UVREDLJIVI, ŠTETNI ZA MALOLETNIKE ILI BILO KOJU ZAŠTIĆENU KLASU, PORNOGRAFSKI, "X-RATED", NEPRISTOJNI ILI NA DRUGI NAČIN PRIGOVORNI, I/ILI (IX) BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETA BILO KOJE VRSTE NASTALA KAO REZULTAT VAŠE UPOTREBE OVOG SAJT ILI USLUGE KOJE SE MOGU NAĆI NA OVOM SAJTU, BILO NA OSNOVU GARANCIJE, UGOVORA, TORTA ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE ILI PRAVEDNE TEORIJE, KAO I DA LI SE PREDUZEĆU SAVETUJE MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.
PORED TOGA, VI POSEBNO PRIZNAJETE I SLAŽETE SE DA SVAKI UZROK RADNJE koji proističe iz ili koji se odnosi na ovaj Sajt ili Usluge pronađene na ovoj lokaciji mora da se započne u roku od jedne (1) godine nakon što se uzrok radnje akumulira, u suprotnom, takav uzrok delovanja će biti trajno zabranjen.
PREDUGO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PRIMENJUJE SE U PUNOJ MERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM, I preživeće svaki raskid ili istek ovog Ugovora ili vaše korišćenje ove Lokacije ili Usluga koje se nalaze na ovoj lokaciji.

10. NEUMOLJIVOST

Pristajete da štitite, branite, oblaćujete i držite bezopasnu Kompaniju i njene službenike, direktore, zaposlene, agente iz i protiv svih zahteva, zahteva, troškova, troškova, gubitaka, obaveza i štete svake vrste i prirode (uključujući, bez ograničenja, razumne naknade advokata) nametnute ili nastale od strane Kompanije direktno ili indirektno proisteklo iz (i) vašeg korišćenja i pristupa ovom Sajtu; (ii) vaše kršenje bilo koje odredbe ovog Sporazum ili smernice ili sporazumi koji su ovde uvršteni; i/ili (iii) vaše kršenje bilo kog prava trećeg proizvođača, uključujući bez ograničenja bilo kakvu intelektualnu svojinu ili drugo vlasničko pravo. Neusaglaševanje obaveze iz ovog odeljka će preživeti bilo kakav raskid ili istek ovog Ugovora ili vaše korišćenje ove Lokacije ili Usluga pronađenih na ovoj lokaciji.

11. PRENOS PODATAKA

Ako posećujete ovaj Sajt iz zemlje koja nije zemlja u kojoj se nalaze naši serveri, vaša komunikacija sa nama može rezultirati prenosom informacija preko međunarodnih granica. Posetom ovom sajtu i komunicirate elektronskim putem sa nama, vi pristajete na takve transfere.

12. DOSTUPNOST WEB SAJTA

U zavisnosti od odredbi i uslova ovog Ugovora i naše politike, koristićemo komercijalno razumne napore da pokušamo da obezbedimo ovaj Sajt non-stop. Potvrđujete i slažete se da s vremena na vreme ovaj Sajt može iz bilo kog razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na periodično održavanje, popravke ili zamene koje preduzimamo s vremena na vreme, ili druge uzroke izvan naše kontrole uključujući, ali ne ograničavajući se na, prekid ili otkazivanje telekomunikacionih ili digitalnih prenosnih veza ili drugih kvarova.
Potvrđujete i slažete se da nemamo kontrolu nad dostupnošću ovog Sajta na neprekidnoj ili neprekidnoj osnovi, kao i da ne preuzimamo nikakvu odgovornost prema vama ili bilo kojoj drugoj strani u pogledu toga.

13. PREKINUTE USLUGE

Kompanija zadržava pravo da prekine sa ponudom ili pružanjem bilo koje Usluge u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga ili bez prethodne najave. Iako Kompanija čini velike napore da maksimalno iskoristi životni vek svih svojih Usluga, tu su trenuci kada će usluga koju nudimo biti prekinuta. U tom slučaju, taj proizvod ili uslugu više neće podržavati kompanija. U tom slučaju, kompanija će ponuditi uporedivu Uslugu u koju možete da migrirate ili Povraжaj. Kompanija neće biti odgovorna vama ili bilo kom trećem limu za bilo kakvu izmenu, suspenziju ili obustavu bilo koje Usluge kojoj možemo ponuditi ili olakšati pristup.

14. NAKNADE I UPLATE

Potvrđujete i slažete se da će vaša uplata biti naplaćena i obrađena od strane .
Slažete se da platite sve cene i naknade koje dospeju za Usluge kupljene ili dobijene na ovom Sajtu u vreme kada naručjete Usluge.
Kompanija u svakom trenutku izričito zadržava pravo da promeni ili izmeni svoje cene i naknade, a takve promene ili izmene biće objavljene onlajn na ovom Sajtu i stupaju na snagu odmah bez potrebe za daljim obaveštenjem.
Smernice za povraćaj novca: za proizvode i usluge koje ispunjavaju uslove povraćaja novca možete zatražiti povraćaj novca pod uslovima i odredbama naše Politike povraćaja novca kojima se može pristupiti ovde.

15. NEMA KORISNIKA TREĆIH STRANA

Ništa u ovom Ugovoru se ne smatra da bi se dala bilo kakva prava ili beneficije trećih strana.

16. POŠTOVANJE LOKALNIH ZAKONA

Kompanija ne daje nikakvu garanciju ili garanciju da je sadržaj dostupan na ovom Sajtu odgovarajući u svakoj zemlji ili nadležnosti, a pristup ovom Sajtu iz zemalja ili jurisdikcija u kojima je njegov sadržaj nezakonit je Zabranjeno. Korisnici koji se odluče za pristup ovoj Lokaciji odgovorni su za poštovanje svih lokalnih zakona, pravila i propisa.

17. UPRAVNI ZAKON

Ovim Ugovorom i bilo kojim sporom ili tužbom koji proističe iz ili u vezi sa njim ili njegovim predmetom ili formiranjem upravljaće se i protumačeno u skladu sa zakonima Sjedinjenih Država, Vašingtona, do isključenja sukob pravila zakona.

18. REŠAVANJE SPOROVA

Svaka kontroverza ili tvrdnja koja proističe iz ili u vezi sa ovim Uslovima korišćenja usluga biće rešena obavezujućom arbitražom. Svaka takva kontroverza ili tvrdnja mora biti arbitrirana na pojedinačnoj osnovi, i ne sme se konsolidovati ni u jednom arbitražu sa bilo kojom tvrdnjom ili kontroverzom bilo koje druge strane. Arbitraža mora da se sprovede u Sjedinjenim Državama, Vašingtonu, a presuda o arbitražnoj nagradi može biti uneta u bilo koji sud koji ima nadležnost.

19. NASLOVI I NASLOVI

Naslovi i naslovi ovog Ugovora su samo za pogodnost i lakoću upućivanja i neće biti iskorišćeni na bilo koji način da bi se protumačio ili protumačio sporazum strana kao što je inače navedeno ovde.

20. OZBILJNOST

Svaki zavet i sporazum u ovom Ugovoru biće protumačen u sve svrhe da bude zaseban i nezavisan zavet ili sporazum. Ako sud nadležne nadležnosti ima bilo koju odredbu (ili deo odredbe) ovaj Ugovor koji će biti nezakonit, nevažeći ili na drugi način nesprovodiv, preostale odredbe (ili delovi odredbi) ovog Ugovora neće biti uticati na to i smatraće se da su važeće i primenljive na u punoj meri dozvoljenoj zakonom.

21. KONTAKT INFORMACIJE

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Ugovorom, kontaktirajte nas putem e-pošte ili obične pošte na sledeću adresu:
Пуковника Бацића, Београд 116517, Србија
+381 800 008888
support-wholesale@mail.rs